Posted on

Att löpa är bra för välmåendet

Det viktigaste med träning och framför allt löpning är att det är bra för välmåendet. Detta är något som är bra att man har i åtanke eftersom det kan hjälpa en att komma igång med löpningen. Ett tips är att man kan sätta upp ett dagsmål och belöna sig själv med något, för att på längre sikt belöna sig med något större. Om man exempelvis är bilintresserad kan man sätta upp det som en belöning på längre sikt. Här kan man hitta begagnade bilar Växjö som kan motivera en att lyckas med träningen.

Belöningar är viktigt

Som ovan nämnts är det viktigt med belöningar. Om man inte belönar sig själv kan det vara svårt att få upp motivationen till träningen. Det är oftast det som är det svåraste, att faktiskt komma igång med träningen och hålla i den. Det finns många tips på hur man kan göra för att faktiskt komma igång.